dgj017 Community Centers of the Future, Denmark, DK , 2002

 

Het buurthuis van de toekomst zal een architecturaal verhaal zijn. Het is de interactie van de architectuur, het landschap, de gebruikers en de evenementen die in de ruimte plaatsvinden. Het is een podium voor een architecturaal en sociaal toneelstuk van het alledaagse leven. De podiuminstallatie bestaat uit een open ruimte die op talloze manieren geactiveerd, veranderd, opnieuw opgedeeld, en bezet kan worden door de architecturale en menselijke karakters.

Architecturale Karakters

De diverse gebruikersgroepen en individuele gebruikers uit de buurt zullen het centrum vullen met allerlei soorten activiteiten. Om alle activiteiten onderdak te bieden is een veelvoud aan ruimtelijke indelingen en apparatuur nodig. Dit wordt aangeboden door de architecturale karakters, die opgevat kunnen worden als functionele eenheden of componenten van het gebouw. Ze zijn de acteurs in een toneelstuk en passen tegelijkertijd de podiuminstallatie aan de interactie met de activiteiten van de gebruikers aan.

Afhankelijk van de locatie en de specifieke behoeften van de verschillende buurten kunnen sommige karakters of elementen weggelaten worden en andere kunnen toegevoegd worden of vergroot in maat of aantal.

Podiuminstallatie of Ruimtelijk Geraamte: de podiuminstallatie is het architecturale en constructieve geraamte van het buurtcentrum en ook de kern van zijn identiteit, vanwege het permanente karakter. Het wordt gevormd door de permanente elementen van het centrum bestaande uit een dak en een platform.

Mobiele Schermen en Muren kunnen gebruikt worden om de ruimte onder te verdelen.

De Kitcheneer is een mobiele kookeenheid. Als deze niet gebruikt wordt zal het zich terugtrekken aan de zijkant van de hoofdruimte. Voor evenementen waar eten geserveerd wordt maar van koken zelf geen sprake is, kan het een ruimtelijk vak vormen waarin de voorbereidingen kunnen worden gedaan. Voor kooklessen of cafés waar een bar nodig is, kan het omgedraaid worden richting de hoofdruimte, zodat iedereen deel kan nemen aan de activiteiten. In de zomer kan het ook naar het terras buiten verplaatst worden om daar te koken of barbecueën.

Lounge: de lounge wordt gevormd door een serie loungestoeleenheden waarin een kleine tafel geïntegreerd is die uitgevouwen kan worden zoals die in vliegtuigstoelen. De stoelen kunnen individueel gebruikt worden, losjes in groepen geplaatst worden, of gecombineerd worden om banken en zitgroepen te vormen. Ze kunnen ook verdwijnen wanneer ze niet nodig zijn.

Tijd en Scenario’s

Het concept van deze aanpak is het integreren van tijd in een architectuurproject. Het project wordt net zoveel gezien als een serie gebeurtenissen in tijd, als een serie ruimtes. Dit begrip laat het buurtcentrum verschillende functies en gebruikersgroepen onderbrengen en past zich daaraan aan, gedurende een dag, weken, of een jaar. Daarom heeft het buurtcentrum een zeer flexibele structuur die aangepast kan worden aan alle verschillende evenementen.

looptijd project Mei 06 2002 - Sep 02 2002
functieReligieus. Wijkcentra
adres Randers, Holbaek, Undlose, Denmark
vloer oppervlak 350 m²
gebouwvolume 1,100 m³
bouwkosten 550,000 EUR
prijs Price of the best 6 teams
opdrachtmeervoudige opdracht
partners: Dagmar Reinhardt
projectstatus: prijsvraagsucess